FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU APICULTURA IN 2020-2022

Fonduri Europene nerambursabile pentru apicultura in 2020-2022

  Apicultorii romani pot accesa fonduri nerambursabile pentru apicultura prin intermediul Programului Național Apicol 2020-2022, aprobat de catre Guvern pe 30 Aprilie 2020 în valoare totală de 30 de milioane de euro.

  Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, din care 50%, adica 75.314 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.

  Valoarea totala alocată PNA 2020-2022 este distribuită astfel:

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei;
c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei;

  Programul National Apicol aprobat pentru urmatorii trei ani, include o serie de noutati fata de cele derulate in anii anteriori, precum:
-aprobarea masurilor de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, prin care acestia vor benficia de: consultanța în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri și perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, în vederea obținerii fagurilor artificiali și achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii.
– posibilitatea achiziţionarii de unelte apicole și echipamente de protecţie,

– raționalizarea transhumanței și a stupăritului pastoral prin achizitia mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral.
– îmbunătățirea calității produselor pentru o mai buna valorificăre a lor pe piață, prin decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calității mierii.


Noile prevederi ale Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 au in vedere:

– sporirea numărului familiilor de albine, creşterea calitativă a produselor apicole și îmbunătăţirea indicatorilor de producţie

– extinderea ofertei de produse apicole, majorarea exporturilor și dezvoltarea economiei rurale, prin păstrarea tradiţiei de creştere a albinelor.
– urmărește dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul standardelor europene, precum și valorificarea integrală şi raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum şi a resurselor din flora spontană.

  Beneficiarii fondurilor nerambursabile pentru apicultura prin intermediul acestui program sunt:

  a) apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale legal constituite,

  b) formele asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

  Conditii generale de eligibilitate pentru apicultorii care doresc accesarea acestor fonduri nerambusabile:

– familiile de albine trebuie să fie înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;

– apicultorul trebuie să deţină minimum 75 de familii de albine;

– apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011;

– apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin adeverinţă/atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare, eliberat(ă) până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

– familiile de albine să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică, în cazul apiculturii ecologice;

  Pe langa aceste conditii generale de eligibilitate, se mai adauga conditiile specifice fiecarui tip de cheltuiala decontata.

  Procedura de identificare a stupilor și stupinelor:
– se desfășoară prin intermediul formelor asociative care solicită, în scris, la ANZ, prin oficiile judeţene pentru zootehnie, codul formei asociative;
– apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute;
– Forma asociativă completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, care se depune la OJZ pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative;
– OJZ judeţene transmit solicitările la ANZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora;
– ANZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta;
– ANZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999;
– După primirea certificatului de atestare, forma asociativă repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor;
– Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor;
– Forma asociativă consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor;
– Registrul se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate;

Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.

  Programul National Apicol reprezinta o oportunitate importanta de finantare a sectorului apicol din Romania, prin intermediul acestuia fiind decontata valoarea bunurilor/serviciilor fara TVA.

  România deţine o tradiţie îndelungată în domeniul creşterii albinelor şi realizării de produse apicole, iar apicultura a reprezentat o ocupaţie de sine stătătoare încă din cele mai vechi timpuri.
În ultimii ani, România se situează printre ţările cu o apicultură in crestere, această situaţie fiind o consecinţă a cresterii de la an la an a numarului de familii de albine de care dispunem, a cantităţii de miere obţinută, a diversificării producţiei apicole şi a rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de pregătire a specialiştilor.

9 comentarii la „FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU APICULTURA IN 2020-2022”

  • Buna ziua,

   Va rog sa ne trimiteti pe email (contact@cashconsult.ro) mai multe informatii privind finantarea de care sunteti interesat si sa ne lasati si un nr. de telefon de contact si vom reveni catre dvs. pentru a detalia.

   Multumesc,

   Răspunde

Lasă un comentariu