Granturi pentru investitii (RELANSARE 2021)

GRANTURI  PENTRU INVESTITII DESTINATE IMM-urilor IN CONTEXTUL COVID -19 PRIN  POC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a comunicat pe 26 august 2021 Reluarea Schemei de finantare pentru companiile afecatate de COVID-19 _ Masura 3 Granturi pentru investitii.

Schema de finantare va fi relansata cu anumite modificari fata de cea initial lansata in 2020, pe care le vom actualiza in curand.

CONDITIILE SCHEMEI DE FINANTARE INITIALE au fost urmatoarele:

Valoarea  finantata in cadrul Programului:  50,000  Eur – 200,000 Eur

Procent de finantare: 

– minim  45% pentru  companiile din Bucuresti –Ilfov, 

– minim 35% pentru firmele din celelalte regiuni ale tarii,

Beneficiari: Companiile inregistrate in Bucuresti –Ilfov, si in toate cele 7 regiuni ale tarii, 

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Domeniile in care trebuie sa activeze beneficiarii:

 • > Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • > Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • > Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • > Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • > Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • > Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • > Servicii de reparații și întreținere;
 • > Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • > Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • > Confecții textile/pielărie;
 • > Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • > Industrii creative;
 • > Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • > Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • > Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 • > Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • > Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 • > Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior;

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

 a) Au activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) să înregistreze profit operațional din activitatea curentă/de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;

e) să dispună de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai putin dezvoltate, respectiv  minim 30% din valoarea proiectului finantat pentru regiunile Bucuresti-Ilfov ,

f) să nu aibă înregistrate obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specificachiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Completeaza FORMULARUL de mai jos pentru a solicita CONSULTANTA: