Start Up NATION 2022

Valoarea finanțată:

100.000 RON  – 200.000  RON:

     >  100.000 RON – pentru firmele care creeaza cel putin 1 loc de muncă;  

     >  200.000 RON – pentru firmele care creeaza cel putin 2 locuri de muncă.

Sesiune depunere proiecte:

19 iulie  2022  -01 sept. 2022

Procent co-finanțare proprie:

Ø  Min. 5% – Max. 15%

Beneficiari:

Companiile inregistrate in Bucuresti –Ilfov si in toate cele 7 regiuni ale tarii dupa data de 01. Ian. 2020:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

a) IMM-uri infiintate dupa data de 01 ian. 2020

b) Au Capital social integral privat,

c) Au Codul CAEN eligibil  pentru care solicita finantatarea autorizat  la momentul platii ultimei  cereri de rambursare/ plata,

d) Creeaza cel putin 1 loc de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si  mentine locul de munca ocupat  cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii,

e) Nu au datorii la Bugetul General consolidat, atat pt. sediul social, cat si  pentru punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate. Solicitantii care au datorii esalonate NU sunt eligibili,

f) Nu se afla in stare de dizolvare, de reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii,

g) Nu au obtinut finantare nerambursabila in cadrul Programelor Grant Capital de Lucru sau HORECA.

h) Asociatii/ actionarii NU au  mai  avut calitatea de asociatii in alta intreprindere pana la momentul  infiintarii societatii cu care aplica.

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli cu achiziția echipamentelor tehnologice (minim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile). Sunt incluse in aceasta categorie: echipamentele pentru locurile de joaca, Sali de sport, Sali de fitness, drone, x-body si  de forta, echipemente si sisteme specifice in scopul obtinerii  unei economii de energie,  sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabila, precum si autoturismele 100% eligibile.

b) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Pentru fundamentarea pretului va fi necesar un raport de evaluare intocmit de un expert ANEVAR. Spatiul nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Sunt eligibile si pot fi achizitionate si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.

c) Cheltuielile cu salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) _ in limita de 5000 Ron/ 10.000 Ron in functie de numarul de locuri de munca create,

d) Mijloace de transport: – Autoturisme, Autobuze, – Microbuze, – Biciclete, – Mopede, – Motociclete, – Kart-uri, – Utv-uri, – Atv-uri, – Rulote cu sau fara motor, – Elevatoare, – Incarcatoare, – Remorci si semiremorci, – Platforme, – Izoterme si frigorifice, – Doc plutitor, – Salupe maritime pentru calatori, – Ambarcatiuni de agrement, – Aparate de zbor, – Autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Pentru alte activitati in afara celor mentionate anterior, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului , iar ministerul  va finanta 50000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar.

e) Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea, cu exceptia codului CAEN 6201 (Realizare soft la comanda);

f) Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material,

g) Pachet digital (voucher de digitalizare) -minim 25.000 lei,  care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente  IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.

h) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;

i) Achizitia de brevete de inventie, francize, etichetare ecologica

j) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in România sau in UE – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;

k) Cursuri de dezvoltare a competentelor digitale desfasurate in România sau in UE – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;

l) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10 000 lei,

m) Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei.

n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.

START-UP NATION 2022

Coduri CAEN eligibile START-UP NATION 2022 – aferente activitatilor de productie si industriilor creative, al caror procent din cifra de afaceri totala activitati productie si industrii creative este mai mare decat 1 % (cu sanse de punctaj maxim)

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 2221
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

 

Servicii consultanta accesare Start Up Nation 2022:

 • Întocmirea cererii de finanţare si a planului  de afaceri
 • Intocmire previziuni  financiare
 • Întocmire buget de venituri si  cheltuieli
 • Asistenta la semnarea contractului de finantare
 • Managementul proiectului (implementarea):

  • Derularea procedurilor de achizitie publica
  • Întocmire documentaţie aferentă cererilor de plată/rambursare
  • Monitorizarea indicatorilor si obligatiilor asumate prin proiect;
 • Consultanţă de specialitate privind managementul financiar al proiectului.
 • Monitorizare post –implementare (intocmirea rapoartelor pentru perioada de sustenabilitate a proiectului).

 

START–UP NATION 2022 12.000 Ron -din care 10.000 Ron cheltuiala 100% eligibila in cadrul Proiectului
 • Avans 3000 Ron – la semnarea contractului de consultanta,
 • 2000 Ron – comision de succes, se plateste dupa aprobarea proiectului
 • 7000 Ron – in cursul perioadei de implementare