Program pentru Servicii si Comert 2023

Valoarea finantata in cadrul Programului: 300,000 RON reprezentand maxim 90%* din valoarea proiectului, pentru activitati economice care se incadreaza in categoriile: Servicii si Comert. 

Data inceperii Programului: Nu este cunoscuta inca. *

Atentie: Durata depunerii Proiectelor in aplicatie pentru acest program este de doar 10 zile lucratoare de la deschiderea acesteia, ceea ce inseamna ca daca sunteti interesat de accesarea lui, trebuie sa va informati din timp si sa agreati cu firma de consultanta depunerea acestuia.

Beneficiari: Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii, infiintare de minim 2 ani calendaristici, atat din Mediul Urban, cat si din Mediul Rural, inregistrate in oricare din regiunile tarii, inclusiv Bucuresti si Ilfov

 • Microintreprindere : maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mici: maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • Intreprinderi mijlocii: maxim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

Conditii principale ale Programului:

 • Domenii eligibile: servicii, comert.
 • In 2020: vor avea prioritate companiile care vin cu un aport  propriu de minim de 25 % din valoarea totala  si care vor angaja cel putin o persoana intoarsa din tara din Diaspora, asa ca finantarea 
 • Firma infiintata de minim 2 ani calendaristici;
 • Profit net si din exploatare la sfarsitul ultimului an;
 • Sediul URBAN sau RURAL;
 • Intreprinderea are un numar mediu de 2-3 angajati la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Codul CAEN, pe care se realizeaza investitia, este autorizat de minim 3 luni la data deschiderii aplicatiei,

Criterii de eligibilitate ale Programului de Servicii si Comert

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au cel puţin 2 ani calendaristici  de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii;
 • Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 • Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Activitati eligibile ce vor fi decontate in cadrul Programului

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul,  cititoare pentru cod de bare; cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbuz transport persoane, în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.

Pasii care trebuie parcusi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea eligibilitatii companiei dvs. in cadrul Programului
 2. Semnarea contractului de consultanta,
 3. Furnizarea tuturor documentelor financiar -contabile, de reprezentare ale firmei si altele, necesare intocmirii dosarului de finantare,
 4. Redactarea proiectului
 5. Depunerea proiectului
 6. Semnarea acordului de finantare
 7. Accesarea creditului bancar -punte (daca este cazul)
 8. Asistenta pentru achizitia echipamentelor
 9. Angajarea personalului
 10. Realizarea decontului/lor proiectului/ a rapoartelor de monitorizare,
 11. Raportare ulterioara,

Plata Comisionului de consultanta

Comisionul de consultanta pentru accesarea si implementarea Programului pentru Servicii si Comert este 7% din valoarea finantarii aprobate, ce se va achita in 3 transe:

 • Transa I – 4000 Ron – la semnarea contractului de consultanta,
 • Transa II – 4500 Ron – in maxim 10 zile de la data la care proiectul este desemnat castigator
 • Transa III – diferenta dintre totalul comisionului si cele doua transe anterioare se va plati dupa semnarea Contractului de Finantare, reprezentand plata serviciilor de managament de proiect.

Completează formularul de mai jos pentru a solicita constultanță