Granturi pentru Cultura

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

Schema de ajutor adresata organizațiilor  neguvernamentale  și societăților comerciale care au desfășurat activități în 2019 si  2020  în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală.

Beneficiari:

 • IMM–uri  înființate în baza Legii 31/1990 (SRL, SA)
 • Asociatii/ fundatii/ ONG–uri

Valoare maxim finantata:

 • 20% din diferența dintre încasări din 2019 față de 2020, maxim 200.000 eur 

Conditii de finantare pentru a fi eligibil:

 1. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019;
 2. nu se află în stare de insolvență la momentul inscrierii in cadrul Schemei,
 3. au  depus situatiile financiare anuale pentru 2019, 2020 si  2021,
 4. au codul CAEN eligibil in cadrul Schemei autorizat la ONRC incepand cu anul 2019,
 5. isi asuma obligatia de a mentine activitatea cel putin 6 luni de la incasarea grantului,
 6. firma nu inregistreaza datorii restante / alte obligatii restante catre bugetul statului,
 7. depunerea la dosar a unui  Raport de expertiza contabila pentru  certificarea veniturilor eligibile in cadrul Schemei  de finantare, raport intocmit de  un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă, membru/membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, , prin intermediul căruia un specialist va certifica și își va asuma baza de calcul al ajutorului solicitat;

Coduri CAEN eligibile in cadrul Schemei de finantare:  

1820

Reproducerea înregistrărilor

4690

Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)

4761

Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)

4791

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)

5811

Activități de editare a cărților

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912

Activități de postproducție cinematografică, video și programe de televiziune

5913

Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914

Proiecția de filme cinematografice

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

7420

Activități fotografice

7990

Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)

8552

Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

9001

Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002

Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003

Activități de creație artistică

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9102

Activități ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Cheltuieli eligibile:

 1. obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate în cadrul perioadei de 6 luni de la data acordării ajutorului de minimis;
 2. obligații fiscale și alte creanțe bugetare care se înregistrează la plată după data  acordării ajutorului de minimis și până la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plăți;
 3. orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului într-o perioadă de maximum 6 luni de la data acordării ajutorului de minimis.

Nu sunt eligibile cheltuielile deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/de minimis sau alte finanțări nerambursabile din surse publice acordate beneficiarului.

Pasii care trebuie parcusi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea eligibilitatii companiei dvs. in cadrul Programului
 2. Semnarea contractului de consultanta,
 3. Furnizarea tuturor documentelor financiar -contabile, de reprezentare ale firmei si a ofertelor echipamentelor/ programelor incluse in proiect, necesare intocmirii dosarului de finantare,
 4. Redactarea si  depunerea proiectului,
 5. Semnarea contractului  de finantare
 6. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie a  echipamentelor si serviciilor incluse in proiect,
 7. Realizarea decontului/lor proiectului/ a rapoartelor de monitorizare,
 8. Monitorizarea  ulterioara a proiectului

Comisionul de consultanta va fi perceput dupa aprobarea si incasarea grantului, FARA AVANS pentru depunerea dosarului  de finantare!

Contacteaza-ne acum completand formularul de contact!