relansare Microgranturi 2021

 • Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile destinate IMM-urilor in contextul COVID-19 prin Programul Operational Competitivitate

Valoarea  finantata in cadrul Programului:  2,000 Eur

Procent de finantare:  100% din valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA,

MIcrogranturi  acordate in sesiune 1 de aplicare din 2020: aproximatix 19.600

Buget rămas pentru finantarea in a doua sesiune: a peste 30.000 de microgranturi

Sesiunea 2 de depunere: incepand de  pe 25 OCTOMBRIE 2021 timp de 30 de zile; 

Beneficiari:

 1. IMM -URILE (Microîntreprinderile) definite conform legii care NU au deținut salariați cu contract individual de muncă la sf. anului dec. 2019, si care au fost infiintate cel tarziu in cursul anului 2019,
 2. Persoane fizice autorizate (PFA) / ONG-uri cu activitate economica/ Intreprinderi Familiale/Intreprinderi Individuale care desfăsoară activități in domeniile cultural si creative precum: artele spectacolului, denumiți generic ”artisti”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii și interpreții care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative și dramatice (inclusiv teatru de păpuși, circ și mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreți, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;
 3. Persoane fizice autorizate (alti profesionisti), care desfasoara profesii liberale,  cospunzatoare codurilor CAEN  prevazute in Anexa 1; 
 4. Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;

Domenii eligibile pentru IMM -uri: toate IMM -urile sunt eligibile, indiferent de codul CAEN / domeniu de activitate,

Domenii eligibile pentru ONG/ PFA -uri/ Intrep. individ./ Intrep. familiale/ Profesii liberale din domeniile creative si culturale

 1. Tiparirea si producerea de suporti a inregistrarilor;
 2. Alte activitati industriale (Fabricare jucarii, bijuterii, aparate medicale, etc.);
 3. Activitati de editare carti, ziare, joscuri video, software;
 4. Activitati productie audio si video si de difuzare audio si video;
 5. Telecomunicatii;
 6. Servicii IT de consultanta, management, realizare de software si alte servicii;
 7. Arhitectura si inginerie;
 8. Publicitate si studiere de piata;
 9. Design, fotografie, gestionare sali de spectacole si alte activitati artistice;
 10. Biblioteci, arhive, muzee, monumente
 11. Activitati sportive, recreative si de distractive
Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca  beneficiarii Micrograntului: 
 – pentru SRL  -uri sa fi fost infiintate max. pana la sfarsitul anului 2019, iar pentru PFA/CMI-uri maxim pana la 01.02.2020, 
 –  pentru SRL-uri: sa fi obtinut in 2019   o cifra de afaceri de cel putin echivalentul a 5000 EUR ( calculat la data depunerii  Cererii de finantare, adica  aproximativ 25.000 Ron),
pentru SRL -uri:  sa  fi avut  0  angajati la sf. dec. 2019 

 -sa nu fi  incasat Micrograntul de 2000 Eur in prima sesiune  de depunere, 

  -sa isi aiba / sa isi deschida cont curent la una dintre BANCILE PARTENERE inscrise in Program, prin intermediul carora se va face plata Micrograntului si se vor efectua platile catre furnizori: BANCA TRANSILVANIA, OTP BANK ROMANIA S.A., CEC BANK S.A, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A, RAIFFEISEN BANK S.A , UNICREDIT BANK S.A., BANCA ROMANEASCA S.A., BRD . 

Conditie viitoare pe care toti beneficiarii vor trebui sa o respecte DUPA INCASAREA micrograntului: 

-sa mentina/ sa nu inchida activitatea entitatii  care a obtinut acest ajutor de stat timp de 6 luni de la incasarea banilor, 

Etapele obtinerii Micrograntului sunt urmatoarele:  

 – Completarea formularului de mai jos cu datele tale, iar in cadrul mesajului te rugam sa precizezi :  SRL/PFA/II/IF sau ONG, luna si anul infiintatii, CUI-ul precum si domeniul in care iti desfasori activitatea, iar ulterior unul dintre consultantii nostrii te va contacta,  

– SAU Transmiterea pe email (contact@cashconsult.ro) a  urmatoarelor documente,  pentru ca noi sa verificam eligibilitatea in cadrul Programului:

                                    >Copie CUI  pentru SRL-uri sau CIF pentru profesiile liberale, 

                                    > Ultimul Certificat constator disponibil -daca ai mai multe activitati (pt. SRL-uri),

–  Semnarea pe email  a Contractului de consultanta  si a Imputernicii necesare depunerii dosarului de catre noi, 

–  Noi Inregistram  datele tale in platforma de accesara a Microgranturilor, completam  si incarcam toate  informatiile, declaratiile si anexele necesare depunerii cererii de finantare, 

– Depunem Cererea de Microgrant, raspundem la Clarificarile primite din partea Autoritatii ce gestioneaza Programul, semnam Contractul de Finantare  dintre beneficiar si Ministerul Economiei si urmarim incasarea Micrograntui, 

– Dupa aprobarea Micrograntului,  vei efectua plata comisionului de consultanta mentionat initial in contract, 

– Dupa incasarea banilor, ai un termen de 90 de zile pentru a  efectua cheltuielile si pentru a ne transmite toate documentele justificative pe email: facturi, contracte , ordine de plata, alte documente justificative.

– In acest termen de 90 zile, dupa primirea documentelor justificative din partea ta, noi le incarcam in platforma si transmitem Raportul de Progres catre MInisterul Economiei. 

Ce poti plati din Microgrant (cheltuielile eligibile):

a) Cheltuielile privind plata datoriilor catre bugetul statului; 

b) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri necesare desafasurarii activitatii curente;

c) Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti (nu mai vechi de 16.03.2020), inclusiv catre furnizorii de utilitati, 

d) Cheltuieli pentru plata chiriei in baza Contractului de inchiriere semnat de parti;

e) Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia cheltuielilor cu consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;

f) Cheltuieli cu achizitia echipamentelor de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie impotriva raspandirii virusului COVID 19

g) Cheltuieli pentru achizitia obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, necesare reluarii activitatii curente; 

h) Cheltuieli privind achizitia de echipamente (laptopuri, imprimante, etc)utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pt. reluarea activitatii curente;

Consultanta pentru aprobarea si obtinearea Micrograntului in suma de 2000 EUR include:

– verificam eligibilitatea  firmei/PFA-ului/II/IF /ONG-ului in cadrul Programului,  comunicandu-ne  doar cateva informatii (Cui-ul pt. SRL -uri, CIF, an de infiintare si doemniul de activitatein cazul celolalte tipuri de beneficiari),

–  efectuam inscrierea in aplicatia de granturi deschisa de Ministerul Economiei, pe contul nostru, astfel incat  toata documentatia sa fie semnata cu semnatura noastra electronica, 

depunem cererea de accesarea a Micrograntului de 2000 eur in  sesiunea de depunere comunicata, 

–  urmarim primirea eventualelor Solicitari de Clarificari  din partea autoritatii  ce gestioneaza Programul, formulam si  transmitem raspusurile la acestea in termenul legal de 3 zile lucratoare, 

semnam Contractul de Finantare cu acordul tau, in termenul legal disponibil.

– iti acordam  consultanta privind efectuarea cheltuielilor din Microgrant, astfel incat sa respecti  termenul de 90 zile  si lista cheltuielilor eligibile  conf. Codului CAEN finantat si a activitatii pe care o desfasori.

– intocmim  Raportul de Progres pentru raportarea cheltuielilor efectuate din Microgrant si il transmitem prin intermediul platformei catre MInisterul Economiei. 

  Tarif  Consultanta Microgrant:  1000 ron – perceput dupa  aprobarea Micrograntului.

 

 

Completează formularul de mai jos pentru a solicita consultanță