GRANTURi pentru Capital de lucru

GRANTURI  PENTRU CAPITAL DE LUCRU DESTINATE IMM-urilor IN CONTEXTUL COVID -19 PRIN  PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Valoarea  finantata in cadrul Programului:  intre 2,000 Eur  – 150,000 Eur,  calculata in functie de cifra de afaceri inregistrata in 2019, dupa cum urmeaza:

apentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019,cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Procent de finantare: 

minim 15% pentru firmele din celelalte regiuni ale tarii,          

– minim  30% pentru  companiile din Bucuresti –Ilfov,

Beneficiari: Companiile inregistrate in Bucuresti –Ilfov si in toate cele 7 regiuni ale tarii:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Domeniile finantate: HORECA, Turism, Organizare Evenimente, Servicii din dom. Transporturilor, Edituri/Librarii/Biblioteci

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

a)  au obtinut  Certificat de situatii de urgenta in baza OUG nr. 29/2020 priv. unele masuri economice si fiscal-bugetare,

b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii;

c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% / 30% din valoarea grantului la data efectuării plăților din grantul pentru capital de lucru potrivit prevederilor legale în vigoare

d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

 a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

h) datorii catre bugetul statului ale companiei,

Completează formularul de mai jos pentru a solicita constultanță