Fonduri Europene 2021 -2027

În perioada 2021-2027, Statele membre ale Uniunii Europene vor avea la dispozitie 1,8 trilioane euro prin intermediul:

 • Cadrului Financiar Multianual  = 1074.3 miliarde euro
 •  Pachetului  de relansare economica  Next Generation EU in valoare totala de 750 miliarde euro

În cadrul următorului buget pe termen lung al Uniunii Europene  pentru 2021-2027,  Comisia Europeana vizeaza  modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE,  prin intermediul a Cinci prioritati investitionale:

 • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
 • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
 • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
 • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
 • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Next Generation EU

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus.

Acesta are la bază trei piloni:

 • instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, pentru a remedia consecințele crizei și pentru a ieși mai puternice din această încercare;
 • măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate;
 • consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din criză, pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice și pentru a accelera dubla tranziție verde și digitală.

Mecanismul de Redresare și Reziliență

 • Mecanismul European de Reziliență și Redresare este elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările Uniunii Europene.

Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală.

Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare:

 • Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea
 • Transformarea digitală
 • Coeziunea economică și competitivitatea
 • Coeziunea socială și teritorială
 • Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză
 • Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și abilități

Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului European de Reziliență și Redresare.

Planul Național de Redresare și Reziliență

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, parte a pachetului de relansare economică Next Generation EU.

Planul  vizeaza 3 obiective strategice:

 • Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice
 • Consolidarea capacității de reziliență
 • Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung

Conform documentelor transmise de Ministerul Fondurilor Europene, principalele particularități ale Planului de Redresare si Rezilienta sunt:

 • Reprezintă un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune
 • Promovează investițiile în infrastructură
 • Respectă viziunea de tranziție verde și digitalizare
 • Promovează investiții în mediul de afaceri
 • Alocă investiții în capacitatea de reziliență în criză
 • Este complementar cu măsurile și politicile de coeziune socială (educație și ocupare, incluziune și demnitate socială)

Alocarea pentru  România este în valoare de 30,5 miliarde de euro,  iar Planul National de Redresare si Rezilienta este structurat pe 3  piloni si 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea Romaniei:

Pilonul 1.Transport și schimbări climatice  -distribuit în 5 domenii prioritare:

 • Transport durabil
 • Schimbari climatice
 • Mediu
 • Energie si tranzitie verde
 • Eficienta energetica si termica

Pilonul 2. Servicii publice, dezvoltare urbana si valorificarea patrimoniului -distribuit în 3 domenii prioritare:

 • Mobilitate si regenerare urbana, valorificarea patrimoniului
 • Sanatate
 • Educatie

Pilonul 3. Competitivitate economica, digitalizare si rezilienta -distribuit în 4 domenii prioritare:

 • Mediul de afaceri/Ecosisteme antreprenoriale
 • Cercetare si Inovare
 • Digitalizare si securitate cibernetica
 • Cresterea capacitatii de rezilienta

Alocarile de bani aferente Romaniei pentru perioada de programare 2021 -202 au fost structurate de  Ministerul Fondurilor Europene  in  8 programe de fonduri europene prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori.

7 programe vor gestionate de MFE ca autoritate de management:

 • ⦁    Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027: 2,143 miliarde euro;
      Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde euro;
      Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde euro;
      Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 miliarde euro;
      Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro;
      Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro;
      Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro.

Conform draftului de Acord de parteneriat discutat anterior, un program va fi gestionat de Ministerul Transporturilor ca  Autoritate de Management, Programul Operațional Transport 2021-2027: 8,3 miliarde euro.

Relevante pentru antreprenori și firme mici și mijlocii sunt Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare , Programul Operațional Educație și Ocupare și Programul Operațional Tranziție Justă.