Program NATIONAL Digitalizare IMM-uri

Valoarea  finantata in cadrul Programului: intre 30.000 € – 100.000 €;

Valoarea maximă finanțată se calculează ca fiind 50% din media cifrei de afaceri din ultimii 3 ani, respectiv 2 ani sau un an dacă firma nu dispune de 3 ani de activitate, dar trebuie sa fi fost înființată cel târziu la data de 3 ianuarie 2020.

Procent de finantare: 

max. 90 % din totalul cheltuielililor eligibile,

Beneficiari:

Companiile inregistrate in Bucuresti-Ilfov si in toate cele 7 regiuni ale tarii:

 1. IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite conform prevederilor legale in vigoare;

2. Enititati economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege

Conditii de finantare:

 1. Solicitantul a desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare
 2. Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitate de exploatare) la 31 decembrie 2019, pentru companiile înființate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2020;
 3. Dispun de coparticipare de 10%;
 4. Asigură sustenabilitatea proiectului pentru 3 ani după data finalizării acestuia;
 5. Nu înregistrează obligații nete mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni sau mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru;
 6. Nu au mai beneficiat de sprijin din fonduri publice în ultimii 5 ani sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, pentru aceleasi activități;
 7. Nu sunt în dificultate, insolvență, faliment, etc.
 8. Activitatile eligibile vor fi finanțate dacă au fost inițiate după semnarea actului de acordare a ajutorului – Excepție: Consultanța pentru elaborarea documentației necesare pregătirii aplicației de proiect

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic ProcessAutomation;

d) Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;

e) Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;

f) Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;

g) Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

i) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

j) Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;

k)Cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;

l) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;

m) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;

n) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

o) Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;

p) Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Alte conditiii de finantare:

 1. Dezvoltare de produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor care asigură trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare;
 2. Investiții în cercetarea industrială și/sau dezvoltare experimentală, inovare de proces și/sau organizațională;
 3. Investiții în: IoT, smartcity/smartvillage, digitalizare (robotizare, automatizare) industrială, AI, realitate augumentată, tranzacții electronice, securitate cibernetică, Big data, Blockchain, E-guvernare/E-administrație / E-sănătate;

Cheltuieli neeligibile:

 1. Elemente de mobilier
 2. Obiecte de inventar
 3. Cheltuielisalariale
 4. Simpla înlocuire a unor active deținute de societate (upgradare)

Completează formularul de mai jos pentru a solicita constultanță