Program NATIONAL Digitalizare IMM-uri

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS IN CONTEXTUL DIGITALIZARII IMM–URILOR

Beneficiari:

IMM–uri  înființate in baza Legii 31/1990 cel tarziu pana la 31.12.2021 inclusiv

Valoare maxim finantata:

 • intre 20000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • intre 20000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • intre 20000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Procent finantare a cheltuielilor eligibile,

 • 90% din totalul cheltuielilor eligibile,

Sesiune depunere proiecte in cadrul programului:   15 Februarie 2023 -30 Iunie 2023

Conditii de finantare pentru a fi eligibil:

 1. au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 2. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
 3. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 4. au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 5. se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;
 6. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 7. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate„, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
 9. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
 11. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 12. nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 14. nu desfășoară comerț sexual;
 15. nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 16. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 17. nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 18. solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute la art. 6 alin. (2) din schema de ajutor.
 19. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

– întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;

– utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

– viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;

– întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;

– utilizarea IoT;

– utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

– utilizarea CRM;

– cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

– utilizarea tehnologiei de AI;

– cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;

– vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI  prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail)

– utilizarea a două sau mai multe rețele sociale. 

Cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;

b. cheltuieli pentru managementul proiectului;

c. cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

d. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC,  de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

e. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

f. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și  integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

g. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

h. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

i. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

j. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

k. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

l. cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);

m. cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

Pasii care trebuie parcusi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea eligibilitatii companiei dvs. in cadrul Programului
 2. Semnarea contractului de consultanta,
 3. Furnizarea tuturor documentelor financiar -contabile, de reprezentare ale firmei si a ofertelor echipamentelor/ programelor incluse in proiect, necesare intocmirii dosarului de finantare,
 4. Redactarea si  depunerea proiectului,
 5. Semnarea contractului  de finantare
 6. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie a  echipamentelor si serviciilor incluse in proiect,
 7. Realizarea decontului/lor proiectului/ a rapoartelor de monitorizare,
 8. Monitorizarea  ulterioara a proiectului.

Contacteaza-ne acum completand formularul de contact!