POC 4.1.1  BIS GRANTURI PENTRU INVESTITII DESTINATE RETEHNOLOGIZARII  IMM-urilor DIN INDUSTRIA ALIMENTARA, CONSTRUCTII, MATERIALE DE CONSTRUCTII

Beneficiari:

  1. IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare, din Bucuresti, Jud. Ilfov sau orice localitate a tarii,

!!!  Codul CAEN pt. care se solicita finantarea trebuie sa fie autorizat la data depunerii Cererii de Finantare

Data deschidere sesiune depunere proiecte in cadrul programului:

Septembrie 2022

Valoarea max. finanțată:

50.000 – 500.000 EUR – Ajutor de stat pentru investitiile necesare retehnologizarii IMM–urilor din domeniile de mai sus, in limita de maximum cinci ori cifra de afaceri de la dec. 2021 a companiei.  

Co-finantare:

-intre 25%-60% in functie de tipul intreprinderii (microintreprindere/ intrep. mica/intrep. mijlocie) si de judetul din care provine.

Domenii finantate pentru investitiile necesare retehnologizarii:

  • Industria alimentara panificatie, patiserie si alte activitati assimilate acestora, inclusive procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
  • Constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii.

Conditii de finantare pentru a fi eligibil:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă la dec.  2021,

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului

e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 de euro și valoarea maximă de 500.000 de euro și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri în anul 2021;

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu,

j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă  gradul de digitalizare a solicitantului (site web, software de automatizare a activitatii, sisteme integrate de hard si soft de automatizare, etc)

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli  pentru  renovarea/ modernizarea spatiilor de productie / servicii

b) Cheltuieli pentru amenajarea terenului , racordarea la utilitati,

c) Constructii si instalaltii,

d) Dotari, utilaje, echipamente tehnologice, IT&C , tehnologii software,

e) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie.

f) Organizare de santier.

g) Cheltuieli cu  achizitionarea mijloacelor de transport auto necesare activitatii de productie/ servicii, transport si  distributie, cu exceptia celor pt. personalul administrative,

h) Cheltuieli cu  transformarea digitala,

Criteriile de selectie:

  1. Rentabilitatea profitului operational exercitiului  financiar 2021,
  2. Rata costului cu utilitatile aferent  exercitiului  financiar 2021,
  3. Rentabilitatea fondurilor utilizate in exercitiul  financiar 2021,
  4. Apartenenta domeniului de activitate – codul CAEN la soldul balantei  comerciale 
  5. Cresterea productivitatii in anul 3 de sustenabilitate

Proiectul trebuie sa aiba minim 60 de puncte pt. a fi admis la finantare!

Solicita oferta noastra, completand formularul de contact!