PNRR-C12 Finantarea dotarii si renovarii cabinetelor de medicina de familie

Beneficiari:

Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești:

 • Medicul/ii de familie are personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc);
 • Medicul/ii de familie au contract de muncă cu o entitate cu personalitate juridică;
 • 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie din regiuni sau localități marginalizate)
 • 750 de asocieri/cabinete de medici de familie _ prin apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit”

Data deschidere sesiune depunere proiecte in cadrul programului:

Depunere continua intre 4 August  2022- 28 Februarie  2023 (sau pana la epuizarea fondurilor alocate)

Valoarea max. finanțată:

60.000 EUR / cabinet, alocati astfel: 

> 45.000 EUR  “ Componenta  echipamente”  – alese din lista de echipamente ce  vor fi achizionate centralizat  de Ministerul sanatatii  in perioada de implementare si livrate catre cabinetele de medicina de familie inscrise in programul de finantare.  Lista de echipamente cuprinde:

 • Analizator Point of Care,
 • Electrocardiograf digital,
 • Ecograf portabil
 • Ecograf cu  3 sonde
 • Echipamente IT (deskstop, imprimanta laser, etc).
 • Pubele ecologice reciclare
 • Container deseuri medicale,
 • Frigider  vaccin
 • Data logger temperature frigider,
 • Monitor functii vitale (frecventa cardiaca, tensiune arteriale noninvaziva, polsoximetrie, temperatura)
 • Spironometru  digital, conectare PC
 • Monitorizare automată a tensiunii arteriale (Holter TA 24 ore)
 • Concentrator oxigen 5 L
 • Dispozitiv măsurare indice gleznă-brat
 • Mobilier (birou, scaun medic de familie, set 5 scaune cabinet)
 • Instrumentar medical
 • Aspirator portabil oral/nazal/tracheal
 • Trusă de resuscitare cu defibrilator automat
 • Aparat pentru sterilizare aer încăpere
 • Dispozitiv Doppler fetal și dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic
 • Scaun examinare gynecologic
 • Scaun recoltat sânge, 3 secțiuni

    

> 15.000 EUR “Componenta renovarea cabinetului” – se finanteaza o serie de lucrari, care nu necesita autorizatie de constructie precum:

 • Lucrari de amenajare interioara/ modernizare cabinet (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • Instalații sanitare, reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
 • Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul initial,
 • Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
 • Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • Energie regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse  regenerabile/eficiente energetic 

Conditii cumulative pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca:

 
 1. nu sunt în faliment sau în curs de lichidare, administrare judiciară, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor astfel de proceduri sau sunt în situație similară prevăzută de legislația sau de reglementările naționale;
 2. nu au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre care are autoritate de lucru judecat;
 3. nu au fost găsiți vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care autoritățile competente le pot justifica;
 4.  și-au îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor în conformitate cu prevederile le

Dosarul de finantare va cuprinde:

 • Cererea de finantare, (anexa 1)
 • Lista de echipamente (anexa 2)
 • Declaratie de eligibilitate (anexa 3)
 • Declaratie privind eligibilitatea TVA (anexa 4)
 • Consimtamantul priv. prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 5)
 • Declaratia privind evitarea conflictului de interese ( anexa 6)
 • Declaratia DNSH (doar pt. componenta „Renovare”) (anexa 7)
 • Autoevaluarea priv. principiul DNSH ( anexa 7.1)
 • Atestate de studii / competente complementare ( in curs sau finalizate)
 • RELEVEUL – spatiului ce va fi modernizat,
 • Documentele juridice de infiintare ( CUI/ CIF/ statut/ act constitutive
 • Carte de identitate medic/ reprezentant entitate juridica,
 • Acordul de parteneriat ( daca este cazul),
 • Document de proprietate/ Contract de comodat/ chirie pt. spatiul in care functioneaza,
 • Declaratie prin care medicul / reprezentantul se obliga sa nu schimbe destinatia imobilului pana la 30 iunie 2026 ( doar  pentru  renovare)
 • Acceptul proprietarului spatiului reritor la lucrarile de renovare finantate (doar pentru  renovare)
 • Deviz de lucrari si oferta de pret pt. lucrarile de modernizare  (doar pentru renovare)

NOTA: imobilul ce va face obiectul lucrarilor de modernizare trebuie sa fie LIBER DE SARCINI ( sa nu fie ipotecat/ grvat de sarcini

Serviciile de consultanta oferite de noi includ:

 • Completarea tuturor formularelor si documentele necesare depunerii dosarului  de finantare pe Platforma PNRR,
 • Crearea contului  solicitantului pe platforma aferenta proiectelor din PNRR,
 • Depunerea dosarelor pe platforma  de depunere PNRR,
 • Asistenta in faza de evaluare si aprobare (aici  mai  pot aparea o  serie de clarificari/ diverse spete la care formulam rasunsurile  necesare)
 • Asistenta in etapa de implementare a proiectului (monitorizarea conditiilor si obligatiilor beneficiarului in cadrul programului, raportarea cheltuielilor efectuate pt. componenta de renovare  Raportului  final de implementare al proiectului).
 • Publicarea celor 2 Comunicate de presa obligatorii pentru respectarea conditiei de publicitate si informare a programului de finantare

Solicita oferta noastra, completand formularul de contact!