Interventia regionala 1.3.A – Sprijin pentru microintreprinderi Productie – Regiunea Vest

Beneficiari eligibili microintreprinderi Regiunea Vest

 • Firme infiintate  pana la 31 dec. 2021 in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita în baza Legii nr. 1/2005
 • Sediul social al solicitantului este situat în regiunea Vest (judetele Timis,  Caras-Severin, Hunedoara si  Arad)
 • Locația de implementare este în mediul urban din Regiunea Vest sau în statiunile turistice atestate din Regiunea Vest.
 • Solicitantul se încadreaza în categoria microintreprinderilor (0 – 9 angajati).
 • Nu are datorii la bugetul de stat sau la cel local.
 • Solicitantul nu se afla in dificultate la sfarsitul anului 2022 ( capitaluri  proprii pozitive la dec. 2022)
 • Solictantul a avut  minim 1 angajat in 2022 si isi asuma crearea unui loc  de munca suplimentar.
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendata in 2022 si/sa u 2023.
 • Solicitantul a obtinut profit din exploatare in 2022.

Valoare maxim finantata:

 • 30.000 – 200.000 euro pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de egale sau  mai mari de   30% din total CA.
 • 30.000 – 60.000 euro pentru firmele care au obtinut venituri din codul CAEN eligibil de  mai mici de 30% din total CA sau  care nu au obtinut deloc venituri  pe codul CAEN respectiv.

Procent finantare a cheltuielilor eligibile:

 • Caras-Severin si Hunedoara:  90% ajutor financiar + 10% contributie proprie.
 • Judetul Arad: 83% ajutor financiar + 17% contributie proprie.
 • Judetul Timis76% ajutor financiar + 24% contributie proprie.

Calendarul Estimativ al programului:

 • Publicare Ghid Final: Martie 2023
 • Depunere Proiecte: Iunie 2023

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de minim 5%din valoarea totală eligibilă a proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.
 • Investiții în active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în limita a maxim 15 %din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, eligibile în limita a maxim 15%din valoarea totală eligibilă a investiției.
 • Activități din domeniul economiei circularesau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiție.
 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI. Atentie! Doar 14 luni de implementare.
 • Consultanta – maxim 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Obtine intre 30.000 euro si 200.000 euro pentru afacerea ta!!!

Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarele: 0772.103.745 / 0772.283.900