Interventia regionala 1.3.A – Sprijin pentru microintreprinderi Productie – Regiunea SUD-MUNTENIA

Judetele in care beneficiarii trebuie sa aiba stabilit sediul social incepand cu 1 ianuarie 2022:

 • Giurgiu, Ialomita, Călărași, Teleorman
 • Arges, Prahova, Dâmbovița

Valoare maxim finantata:​

 • Min. 50.000 euro – max. 200.000 euro

Procent finantare a cheltuielilor eligibile:

 • 10% din valoarea cheltuielilor eligibile (20% pentru punctaj maxim)

Beneficiari eligibili_microintreprinderi și întreprinderi mici Regiunea Sud Muntenia

 • Firme infiintate pana la 31 dec. 2021 in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita în baza Legii nr. 1/2005
 • Microîntreprinderi sau Întreprinderi mici  cu sediul social în Regiunea Sud-Muntenia  și locația de implementare a proiectului în mediul urban sau rural  din Regiunea Sud-Muntenia, cel puțin începând cu  1 ianuarie 2022.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2022.
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profitexploatare>0).
 • Solicitantul nu are obligații de plată neachitate în termen către bugetul de stat, precum si către bugetele locale în ultimul an calendaristic, și nu are fapte înscrise in Cazierul fiscal.
 • Solicitantul sa aiba autorizat la sediul social/ punctul de lucru codul CAEN eligbil in cadrul Programului de Finanțare.

Activitati finantate:

 • Lucrări de construire*/ extindere a spațiilor de producție / de prestare a serviciilor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, inclusiv a utilităților (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică).

   *pentru  investițiile care includ lucrări de construcție – imobilul în care este stabilită locația de implementare și care face obiectul investiției trebuie sa fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele de judecată,  si  să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale.

 • Achizitionarea de echipamente tehnologice**, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – care se incadreaza in limita valorică aferentă mijloacelor fixe;

   **pentru  achiziția de echipamente –  daca imobilul în care este stabilită locația de implementare este grevat  de garantii reale (ipoteci) se va prezenta Acordul instituției în favoarea căreia este constituită ipoteca (acordul Bancii).

 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie (max. 15% din valoarea eligibila a proiectului) – ex. stații de încărcare, pompe de căldura, mini eoliene, panouri/ si  sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc. NU sunt eligibile proiectele care includ doar investiții din această categorie.
 • Investiții in active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare,  în limita a max. 10% din valoarea eligibilă  a proiectului. Investiția in acteivele necorporale NU este obligatorie în cadrul proiectului.
 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului  pt crearea unui magazin on-line.
 • Activități care respectă principiul economiei circulare

Obtine intre 50.000 euro si 200.000 euro pentru afacerea ta!!!

Lista codurilor CAEN eligibile programului poate fi consultata AICI.

Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarele: 0772.103.745 / 0772.283.900