Start Up Nation 2020

Valoarea finantata in cadrul Programului:

200,000 RON reprezentand maxim 100%* din valoarea proiectului, pentru activitati economice care se incadreaza in categoriile: Productie, Industrii Creative, Servicii, Comert. 

*pentru Start Up Nation 2020 -conform noilor proceduri aflate in curs de elaborare de Autoritatea se va solicita beneficiarului asigurarea unei contributii proprii din partea beneficiarului de pana la 30% din valoarea totala a proiectului , acesta reprezentand si un nou criteriu de departajare al proiectelor cu punctaj egal.

Data inceperii Programului: Estimativ primul trimestru din 2021

Beneficiari: Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii, infiintare dupa data de 01.02.2017, atat din Mediul Urban, cat si din Mediul Rural, inregistrate in oricare din regiunile tarii, inclusiv Bucuresti si Ilfov

Conditii de eligibilitate pe care beneficiarul trebuie sa le indeplineasca:

 • sa se incadreze in categoria IMM-urilor (microinreprindere, intreprindere mica sau mijlocie) cu capital social integral privat.
 • sa fie considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sa isi desfăşoare activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare sa fie eligibil în cadrul Programului;
 • sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
 • sa nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 • este inființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o alta intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de înscriere;
 • creaza cel putin 2 locuri de muncă cu norma intreaga pe perioada nedeterminată după intrarea în vigoare a cordului de finantare si mentine locul de munca ocupat, in locatia de implementare a proiectului cel puțin 2 ani dupa finalizarea implementării proiectului. Este Indicat ca locurile de munca sa fie ocupate de persoane defavorizate – someri indemnizati sau neindemnizati sau absolventi de orice tip de scoala, cu diploma obtinuta dupa anul 2013 sau persoane recent intoarse din Diaspora,
 • nu au fost asociati / administratori intr-o societate declarata in Insolventa sau in Faliment in ultimii 5 ani de zile.

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul proiectului:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Acestea includ si: echipamentele pentru locurile de joaca si sali de sport, fitness, x-body si de forta, precum si drone.
 • Achizitia spatiilor de lucru, includ si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia vehiculelor simbol G;
 • Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 • Sunt eligibile cheltuielile cu salariile, utilitatile ( energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor spatiilor de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) poate fi de maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii, promovarea online a site-ului si cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru societatile ce nu detin un alt site- valoarea eligibila de maxim 8000 lei;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante (in limita a 3000 lei);
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului, in valoare de maxim 8000 lei,
 • Programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare, inclusiv licente, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comertul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finantarea, cu exceptia codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda);
 • Cheltuieli pentru achizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation, ce vor fi afisate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maxima a acestora este de 500 lei.

Documente necesare pentru Elaborarea proiectului si depunerea acestuia

 • Copie CUI – Cu Mentiunea „Conform Cu Originalul
 • Certificat constatator furnizare informatii extinse START-UP NATION – se obtine de la Registrul Comertului sau online de pe portal ONRC
 • Copie Act de Identitate – Cu Mentiunea „Conform cu Originalul”
 • CV-ul Asociatului/Administratorului;
 • Diploma de studii a persoanei responsabila cu implementarea proiectului (asociat/administrator).
 • Ofertele de Pret Pentru Fiecare Echipament Achizitionat prin Proiect, oferte de pret trebuie sa fie semnate si stampilate de catre furnizor si sa contina urmatoarele informatii: produsul, caracteristici tehnice, pret. Este important sa se mentioneze servicii de montaj, transport, instructaj, etc, deoarece nu sunt eligibile.
 • Semnarea Contractului de consultanta si achitarea primei transe din valoarea totala a Comisionului de consultanta.

Pasii care trebuie parcusi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea ideii dvs. de afacere si eligibilitatii acesteia,
 2. Semnarea contractului de consultanta,
 3. Infiintarea firmei (daca este cazul),
 4. Redactarea proiectului
 5. Depunerea proiectului
 6. Semnarea acordului de finantare
 7. Accesarea creditului bancar -punte (daca este cazul)
 8. Asistenta pentru achizitia echipamentelor
 9. Angajarea personalului
 10. Realizarea decontului/lor proiectului
 11. Raportare ulterioara,

Implementarea Proiectului Start Up Nation

Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare sau cerere de plată

Decontarea poate fi realizată astfel:

 1. avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, avansul poate fi folosit doar pentru echipamente;
 2. cerere plată și/sau rambursare;

Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;

Beneficiarul poate solicita un credit punte de la băncile partenere (BCR, CEC sau Banca Transilvania)pentru implementarea proiectului – aspect legat de care va putem consilia gratuit pentru contractarea creditului

Plata Comisionului de consultanta

Comisionul de consultanta pentru accesarea si implementarea Start Up Nation 2020 este 10000 Ron ( suma eligibila integral in cadrul proiectului), ce se va achita in 3 transe:

 • Transa I – 3500 Ron – la semnarea contractului de consultanta, ce va putea fi posibila dupa lansarea oficiala a Programului in 2020
 • Transa II – 3000 Ron – in maxim 5 zile de la data la care proiectul este desemnat castigator
 • Transa III – 3500 Ron la primirea finanțării: la prima cerere de decont sau obținerea creditului punte