SCHEMA DE AJUTOR DE STAT/ DE MINIMIS PT. OPERATORI ECONOMICI IN VEDEREA MODERNIZARII STATIUNILOR BALNEARE SI BALNEOCLIMATICE

Beneficiari:

IMM –uri / operatori economici din statiunile balneare si balneoclimatice reglementate de HG 1016/2011:

 • Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor
 • Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai, judeţul Bihor
 • Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara
 • Arealul corespunzător zonei de agrement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
 • Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea
 • Arealul Băile Turda, judeţul Cluj
 • Arealul balneoclimatic corespunzător satului Călacea Băi, comuna Orţişoara, judeţul Timiş
 • Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna Şugatag, judeţul Maramureş
 • Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp
 • Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava
 • Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău
 • Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău
 • Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • Oraşul Eforie, judeţul Constanţa Ø
 • Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa
 • Oraşul Covasna, judeţul Covasna
 • Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
 • Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita
 • Oraşul Sovata, judeţul Mureş
 • Oraşul Slănic, judeţul Prahova
 • Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu
 • Oraşul Buziaş, judeţul Timiş
 • Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
 • Comuna Moneasa, judeţul Arad
 • Comuna Bazna, judeţul Sibiu
 • Comuna Tinca, judeţul Bihor
 • Comuna Bala, judeţul Mehedinţi
 • Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj
 • Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău
 • Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin
 • Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
 • Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa
 • Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea
 • Orasul Oradea, jud. Bihor

Data deschidere sesiune depunere proiecte in cadrul programului:

Septembrie–Octombrie 2022

Valoarea max. finanțată:

Max. 200.000 EUR

Co-finantare:

 50% din valoarea proiectului  de investitii

Conditii de finantare pentru a fi eligibil:

 • IMM-uri infiintate in baza Legii 31/1990 care activeaza in statiunile balneare si balneoclimatice atestate de HG 1061/2011,
 • sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităţilor şi arealelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1016/2011
 • nu au depăşit plafonul de minimis prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (200.000 euro echivalent în lei) pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente.
 • nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvență, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz; au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;
 • mențin pe toată perioada contractuală, așa cum este prevăzută la art. 38, activitatea pentru care au primit finanțare și un număr mediu anual de angajați cel puțin egal cu cel de la depunerea cererii de finanțare, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri (Registrul salariaților din Revisal emis cu maxim 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);
 • deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • face dovada deţinerii surselor de cofinanţare ale proiectului în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a investiţiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit

Coduri CAEN eligibile:

 • 5610 , 5630 – pentru extinderea si reabilitarea structurilor de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica sau pentru formarea profesionala a personalului din HORECA
 • 5510, 5530, 5590 – pentru extinderea si reabilitarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare sau pentru formarea profesionala a personalului din HORECA
 • 5510, 8690, 9329- pentru extinderea si reabilitarea structurilor de primire turistica cu functiuni de tratament balnear si/sau pt. achizitia de echipamente, dotari si aparatura medicala specifica
 • 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102,9103,9104 – constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor culturale Ø9311, 9312, 9313, 9319 – constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor sportive
 • 7721, 9321, 9329 – constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de agrement. * Codurile CAEN trebuie sa fie autorizate la data depunerii

Codurile CAEN trebuie sa fie autorizate la data depunerii Cererii si cel putin cu un an inainte (12 luni inainte).

Activitati eligibile:

a)extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a retelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură pe care respectivele societăți comerciale le dețin;

b) Constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre in aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală bowling, parc aventură copii și adulți, centre echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice

c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare

d) formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.

În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maxim un program de formare.

 

Cheltuieli eligibile:

a) Cheltuieli pentru amenajarea terenului

b) Constructii si instalaltii,

c) Dotari, utilaje, echipamente tehnologice, IT&C , tehnologii software,

d) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie.

e) Organizare de santier.

f) Echipamente, mobilier si aparatura medicala specifica centrelor de tratament balnear,

g) Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respective au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

h) Obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, respective cu valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare mai mare de 1 an

Solicita oferta noastra, completand formularul de contact!