Programul de Microindustrializare 2020

Valoarea finantata in cadrul Programului: 

450,000 RON reprezentand maxim 90%* din valoarea proiectului, pentru activitati economice care se incadreaza in categoriile: Productie (conf. liste codurilor CAEN prevazute in Program)

*pentru acest program -conform noilor proceduri aflate in curs de elaborare, pentru asigurarea unei contributii proprii de min.25 % din valoarea totala a proiectului se va acorda punctaj suplimentar,  acesta reprezentand si un nou criteriu de departajare al proiectelor cu punctaj egal.

Data inceperii Programului: Nu este cunoscuta inca. **

**Atentie: Durata depunerii Proiectelor in aplicatie pentru acest program este de doar 10 zile lucratoare de la deschiderea acesteia, ceea ce inseamna ca daca sunteti interesat de accesarea lui, trebuie sa va informati din timp si sa agreati cu firma de consultanta depunerea acestuia.

Beneficiari: Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii, infiintare de minim 2 ani calendaristici la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a proiectelor, atat din Mediul Urban, cat si din Mediul Rural, inregistrate in oricare din regiunile tarii, inclusiv Bucuresti si Ilfov

Conditii principale ale Programului:

 • Domenii eligibile: servicii, comert.
 • In 2020: vor avea prioritate companiile care vin cu un aport  propriu de minim de 25 % din valoarea totala  si care vor angaja cel putin o persoana intoarsa din tara din Diaspora, asa ca finantarea 
 • Firma infiintata de minim 2 ani calendaristici;
 • Profit net si din exploatare la sfarsitul ultimului an;
 • Sediul URBAN sau RURAL;
 • Intreprinderea are un numar mediu de 2-3 angajati la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
 • Codul CAEN, pe care se realizeaza investitia, este autorizat de minim 3 luni la data deschiderii aplicatiei,

Criterii de eligibilitate ale Programului de Microindustrializare

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;
 • Au cel puţin 2 ani calendaristici  de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii;
 • Au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;
 • Au capital social integral privat;
 • Sunt incadrate in categoria IMM;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;
 • Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;
 • Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Cheltuieli eligibile ce vor fi decontate in cadrul Programului

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanteaza achizitia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize3, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate (activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă ). La momentul plăţii AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN şi pe toată perioada de monitorizare;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituţiilor financiare care emit garanţii pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) .

Pasii care trebuie parcusi pentru accesarea programului:

 1. Verificarea eligibilitatii companiei dvs. in cadrul Programului
 2. Semnarea contractului de consultanta,
 3. Furnizarea tuturor documentelor financiar -contabile, de reprezentare ale firmei si altele, necesare intocmirii dosarului de finantare,
 4. Redactarea proiectului
 5. Depunerea proiectului
 6. Semnarea acordului de finantare
 7. Accesarea creditului bancar -punte (daca este cazul)
 8. Asistenta pentru achizitia echipamentelor
 9. Angajarea personalului
 10. Realizarea decontului/lor proiectului/ a rapoartelor de monitorizare,
 11. Raportare ulterioara,

Plata Comisionului de consultanta

Comisionul de consultanta pentru accesarea si implementarea Programului de Microindustrializare este 10,000 Ron ( suma eligibila integral in cadrul proiectului), ce se va achita in 3 transe:

 • Transa I – 3500 Ron – la semnarea contractului de consultanta,
 • Transa II – 3000 – in maxim 10 zile de la data la care proiectul este desemnat castigator
 • Transa III – 3500 Ron la primirea finanțării: la prima cerere de decont sau obținerea creditului punte

Completează formularul de mai jos pentru a solicita constultanță