Interventia regionala 1.3. Apel 1 – Investiții pentru modernizarea microintreprinderilor din mediul urban Regiunea Nord-Est

Judetele in care beneficiarii trebuie sa aiba stabilit sediul social: ​

 •   Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui și Iași

Valoare maxim finanțată:

 • Min. 50.000 euro – max. 200.000 euro

Procent finantare a cheltuielilor eligibile:

 • 90% din valoarea cheltuielilor eligibile

Beneficiari eligibili_microintreprinderi din Regiunea Nord-Est

 • Firme infiintate  pana la  3 ian. 2022  in baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa constituita în baza Legii nr. 1/2005
 • Microîntreprinderi  cu sediul  social în  Regiunea Sud-Muntenia  și locația de implementare a proiectului  în mediul  urban din Regiunea Nord-Est,
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu 3  ianuarie 2022.
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profitexploatare>0).
 • Solicitantul nu are obligații de plată neachitate în termen către bugetul de stat, precum si către bugetele locale în ultimul an calendaristic,  și nu are fapte înscrise in Cazierul fiscal.
 • Solicitantul sa aiba autorizat la sediul social/ punctul de lucru codul CAEN eligbil in cadrul Programului de Finanțare.

Activități finanțate:

 • Dezvoltarea și/sau  diversificarea capacității de producție / prestări servicii

a) Lucrări de construire*/ extindere a spațiilor de producție / de prestare a serviciilor microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică).

*pentru  investițiile care includ lucrări de construcție – imobilul în care este stabilită locația de implementare și care face obiectul investiției trebuie sa fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele de judecată,  si  să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale.

b) Achizitionarea de echipamente tehnologice**, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – care se incadreaza in limita valorică aferentă mijloacelor fixe;

c) Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie

– ex. stații de încărcare, pompe de căldura, mini eoliene, panouri/ si  sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc. NU  sunt eligibile proiectele care includ doar investiții din această categorie.

d) Investiții in active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte

drepturi și active similare,  în limita a max. 10% din valoarea  eligibilă  a proiectului. Investiția in activele necorporale NU este obligatorie în cadrul proiectului.

 • Activități  de marketing și  branding

Evaluarea pieței, dezvoltarea produselor și  serviciilor, prin adaptarea acestora la cerintele pieții, promovarea vânzărilor, distribuția produselor/ serviciilor, analiza eficienței  costurilor de marketing,

 • Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului pt crearea unui magazin on-line.

 

Cheltuieli eligibile :

 1. Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding.
 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului.
 3. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială.
 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului.
 5. Construcții și instalații.
 6. Cheltuieli montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale.
 7. Cheltuieli cu Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj.
 8. Cheltuieli cu organizarea de șantier.
 9. Cheltuieli diverse și neprevăzute.
 10. Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări).
 11. Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.
 12. Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale.
 13. Cheltuieli indirecte conform art. 54, lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Obtine intre 50.000 euro si 200.000 euro pentru afacerea ta!!!

Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarele: 0772.103.745 / 0772.283.900