Granturi pentru HORECA

Schema de ajutor de stat pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contexul pandemiei de COVID-19

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

 • Ajutorul de stat va reprezenta 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

 • Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 7911 – Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (inclusiv Ghizii turistici)
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
  • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
  • 5590 – Alte servicii de cazare
 • Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5610 – Restaurante
  • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
  • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
 • Organizatorii de evenimente, targuri si conferinte, conform cod CAEN 8230

Sesiunea de depunere: 29 iunie – 20 iulie 2021,

Tarife servicii de consultanta: Comision 6%, platibil etapizat in mai multe transe,

Serviciile de consultanta includ:

monitorizarea respectarii tuturor termenelor ce trebuie respectate in cadrul programului; 

– formularea raspunsurilor la clarificările / solicitările venite din partea autorităților statului  privind solicitarea de finanțare;

asistenta specializata la încheierea contractului de finanțare;

– asistenta pentru efectuarea corecta a cheltuielilor in cadrul Programului;

raportarea cheltuielilor si depunerea raportului final de progres.

Completează formularul de mai jos pentru a solicita constultanță